Zabezpečovací systémy

ELEKTRICKÁ ZABEZPEČOVACÍ SIGNALIZACE (EZS)
Zabezpečovací systém se skládá z detektorů rozmístěných v objektu, vyhodnocovací ústředny, napájecích zdrojů a výstupních signalizačních zařízení.

Zabezpečovací systém se skládá z detektorů rozmístěných v objektu, vyhodnocovací ústředny, napájecích zdrojů a výstupních signalizačních zařízení. Řídící ústředna vyhodnocuje informace z jednotlivých čidel ve vztahu k provozu v objektu.Umožňuje zapínat signalizaci do střežení (jako celek nebo po částech) prostřednictvím ovládací klávesnice, vypínat ji, nastavovat provozní režimy a pak dle informací z čidel řídit výstupní zařízení (komunikátory, sirény, systémy aktivního útoku na pachatele vloupání, záznamová zařízení apod.).

Komunikace mezi ústřednou a ostatními komponenty systému probíhá sdělovacími kabely, instalovanými v objektu, nebo bezdrátově rádiovým spojením. U kabelových systémů se po kabelech z řídící ústředny přenáší též energie pro napájení komponentů, u bezdrátových je nutné samostatné komponenty napájet bateriemi nebo síťovými napáječi.

Plášťová ochrana má znemožnit narušiteli nepozorovaně proniknout zvenku do objektu, neboť signalizuje již první pokus o proniknutí pláštěm budovy dovnitř. Tato ochrana se realizuje osazením otvíratelných částí oken a dveří magnetickými kontakty, reagujícími na oddálení při otevření. Prosklené plochy se chrání detektory tříštění skla, reagujícími na hluk s frekvenční charakteristikou tříštivého zvuku rozbíjeného skla.
Prostorová ochrana slouží ke střežení vnitřního prostoru pro případ, že narušitel buď pronikne pláštěm na nestřeženém místě, nebo se schová uvnitř prostoru v době vypnuté signalizace a po opuštění prostoru povolanými osobami opustí svůj úkryt. Pro tuto ochranu byla vyvinuta celá řada různých čidel, pracujících na odlišných fyzikálních principech detekce.

Nejpoužívanější a cenově nejdostupnější jsou čidla infrapasívní, reagující na teplotu lidského těla a pohyb ve střežené části prostoru. Tento princip vylučuje použití čidel v případech, kdy by běžný provoz v době zapnuté
signalizace mohl spustit poplach. To se může stát, je-li v zorném poli čidla okenní plocha, na níž dopadá přímé sluneční světlo, teplovzdušný ventilátor apod.
Pro tyto případy byla vyvinuta čidla, detekující narušení jinými fyzikálními principy, kterým tepelné proudění nevadí (duální čidla se dvěma nezávislým....