Televizní a satelitní technika

Provádíme instalace a servis individuálních televizních antén a rozvodů pro rodinné domky až po systémy společného příjmu televizních, satelitních a rozhlasových signálů v bytovým domech a větších komplexech.

Společné televizní antény se používají v objektech, kde je nutné zajistit kvalitní příjem signálu a to především v lokalitách, kde není žádoucí (z estetického hlediska — kabely visí ze střech do jednotlivých oken apod.) aby měl každý uživatel svou vlastní anténu.

Připravíme Vám komplexní návrh televizních rozvodů, zajistíme Vám příjem digitálního televizního vysílání, nebo příjem TV/R programů ze satelitu. V naši nabídce je i kompletní dodávka satelitního příjmu od Skylinku.

 

Příjem televizního signálu lze v současnosti realizovat dvěma způsoby: prostřednictvím pozemního digitálního vysílání DVB-T, nebo prostřednictvím satelitního vysílání z družic DVB-S.

Pozemní digitální vysílání pomocí Set-Top Boxu přináší ve všech regionech vyšší kvalitu příjmu signálu, je však omezeno počtem vysílaných multiplexů.

Satelitní vysílání z družic určených pro příjem v České republice pokrývá celé území republiky, proto je možné využívat satelitní techniky bez omezení.

img_anteny.jpg